Welkom op de website van Scouts en Gidsen Vlaanderen - Sint-Johannes te Sint-Gillis-Waas
Scoutslokaal
barbecue en brunch
door Fien Verbiest op Woensdag 3 augustus 2014 17:38:44

Scouts sint-johannes en vzw sint- johannes noodigen u uijt op onsche jaerlijksche barbecue met eene middeleeuwsch thema.
De feestenlijkheeden bestaan uijt eene barbecue op zaterdag en eene uijtgebreiden brunch op zondag gevolgd door eene na-middagspel voor de geheele familie. Wij hoopen u daarom ook op zaterdag 13 en zondag 14 september in ons eigenste lokaal te moogen verwelkoomen.
Gaarne tot dan!

Inschrijvingsstrook te bezorgen aan Jante Vanhoeck, Sint-Niklaasstraat 61, SGW
of via mail naar jantevanhoeck@scoutssintjohannes.be ten laatste op 7 september.
(inschrijving via mail pas definitief indien bevestiging ontvangen)

Familie: ………………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………….

Inschrijven
O Zaterdag 13 september Barbecue vanaf 18u
O Zondag 14 september Brunch vanaf 11u
O Zondag 14 september Namiddagspel vanaf 14u

Betaling
O Betalen op de dag zelf
O Overschrijven op rekeningnummer BE28 7376 1923 6020
----------------------------------------------------

BBQ Menu 1 (3 stuks)
Vlees (worst, saté en ribbekes) 15 euro x ……… personen =………...… EUR
Veggie (saté, gevulde paprika en wrap) 12 euro x ……… personen =………..…. EUR

BBQ Menu 2 (2 stuks)
Vlees (worst en saté) 12 euro x ……… personen =………..…. EUR
Veggie (saté en gevulde paprika) 10 euro x …..…. personen =……..….… EUR

Brunch
Volwassenen 12 euro x ……… personen =………..…. EUR
Kinderen 8 euro x ….….. personen =………...… EUR
----------------------------------------------------
Totaal =……..….… EUR

ouderpatrouille
door Fien Verbiest op Woensdag 14 april 2014 19:38:31
Beste ouders en grootouders,

Al gedurende meerdere jaren wordt onze enthousiaste leidingsploeg ondersteund door een groep vrijwillige ouders en sympathisanten (de vzw genaamd) die een aantal taken op zich nemen om scouting in Sint-Gillis-Waas mogelijk te maken. Een belangrijke taak is het beheer van het lokaal en de lokalenverhuur. Het is dankzij hen dat we door de jaren heen konden verhuizen en verbouwen.

Omdat het lokaal wekelijks door meer dan 150 jongeren van de eigen groep wordt gebruikt, is onderhoud een blijvende zorg. De leidingsploeg kan dit onmogelijk alleen op zich nemen. Ook de verhuur van het lokaal aan andere groepen zorgt voor een bijkomende druk bij de leidingsploeg inzake properheid, onderhoud en veiligheid. Door de prachtige locatie is ons lokaal erg gegeerd bij andere jeugdverenigingen voor weekends en kampen. Met de inkomsten hiervan kunnen we het lokaal meer dan leefbaar houden en kan de eigen groep verder investeren in tenten en kampmateriaal.

Ons lokaal is dus een belangrijke troef. Daarom wil ik namens de vzw starten met een nieuw initiatief.

DE OUDERPATROUILLE

Met deze patrouille willen we steun bieden aan de leidingsploeg bij een aantal initiatieven zoals de jaarlijkse bbq, de inschrijvingsmomenten, de uniformverkoop, maar ook bij de kuisweekends van het lokaal, …

Ten tweede willen we een vast team samenstellen van ouders of eerder grootouders (met tijd en twee rechterhanden) die tijdens de week samenkomen (eventueel met beurtrol) om enkele klusjes op te knappen in het lokaal.

De leidingsploeg steunt dit project ten volle. Het is voor hen ook een stimulans om zich te blijven inzetten voor onze scoutsgroep en jullie kinderen.

Heb je interesse om mee in de ouderpatrouille te komen of om mee deel uit te maken van een vast onderhoudsteam, stuur dan een mailtje naar maarten.geeraerts1@telenet.be of spreek me persoonlijk aan op één of ander scoutsmoment.

Namens de vzw,

Maarten Geeraerts

oud-groepsleider en ouder van een kapoen

start nieuw scoutsjaar
door Fien Verbiest op Zondag 17 juli 2014 22:41:16
Beste ouders en leden,

De kampen zijn voorbij en september komt steeds dichterbij. daarom alvast de planning voor volgend schooljaar:

7 september: overgang voor wouters, jonggivers en givers
13 en 14 september: Barbecue en brunch
21 september (14h tot 17h): eerste vergadering voor alle takken.
28 september: geen vergadering, de leiding is op weekend.

Hopelijk zien we iedereen binnenkort terug!

Groeten, de leiding

Deze site werd al 70790 keer bezocht.